Ostatnie losowanie Lotto (Duży Lotek) bez Plusa: 26.03.2020 r. (statystyki obejmują ostatni miesiąc)

Najczęściej padająca liczba: 1, 13, 19, 46, 47  (5 razy w miesiącu); najczęściej padająca dwójka: 1,19 i 1,20 i 1,24 i 1,46 i 5,19 i 6,15 i 7,47 i 7,49 i 13,46 i 20,24 i 25,41 i 46,47 i 47,49 (2 razy w miesiącu); najczęściej padająca trójka: 1,20,24 i 7,47,49 (2 razy w miesiącu)

najdłużej oczekiwane liczby: 3 (ostatnio padły 07.12.2019r, liczba 3 najczęściej padała też z licząbą 11)

najdłużej oczekiwana para: 29,39 (ostatnio padła 24.10.2015r; najczęściej padała z liczbą 41)

Ostatnie losowanie Multi Multi: 27.03.2020 r. godz. 21:40 (statystyki obejmują ostatni miesiąc)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 70 (25 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 20,70 (13 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 20,70,76 i 20,70,79 i 29,38,70 i 29,38,76 i 29,70,76 i 38,70,76 i 20,24,55 i 5,28,76 i 28,70,74 (7 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padające czwórki, piątki, szóstki, siódemki,  ósemki i dziewiątki (ostatnie półrocze) od 26.09.2018r do 25.03.2020r.: 4najcz.txt ; 5najcz.txt ; 6najcz.txt ; 7najcz.txt ; 8najcz.txt  (prawy przycisk myszy i zapisz jako)

najczęściej padające trójki ze wszystkich losowań do 25.03.2020r.(włącznie): 3wszyst.txt (2,4 MB, prawy przycisk myszy i zapisz jako)

najczęściej padające czwórki z ostatniego roku od 26.09.2018r do 25.03.2020r.: spakowane 4wszyst1.zip (3,5MB)

najczęściej padające dziewiątki z ostatniego roku od 26.09.2018r do 25.03.2020r.: 9rok.txt (1,4MB)

Najdłużej oczekiwana liczba:

25 ostatnio padła 18.03.2020r. (godz. 14:00)  nie padły przez 23 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  7,46 ostatnio padła 20.01.2020r. (godz. 21:40) - nie padła przez 144 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane trójki:

10,57,71 ostatnio wylosowana 19.02.2019r. (godz. 21.40) - nie padła przez 804 ostatnich losowań

Ostatnie losowanie Mini Lotto: 27.03.2020 r. (statystyki obejmują ostatni miesiąc)

Najczęściej padająca liczba: 20 (9 razy w miesiącu);  najczęściej padająca dwójka: 2,7 i 2,20 i 3,20 i 7,9 i 7,20 i 8,33 i 20,34 (4 razy w ciągu miesiąca); najczęściej padająca trójka: 2,20,30 i 7,30,34 (2 razy w miesiącu)

najdłużej oczekiwana liczba: 19 (ostatnio padła 16.02.2020r, liczba 19 najczęściej padała z liczbą 13)

Najdłużej oczekiwana para: 1,24 (ostatnio padła 4.07.2018 r; para 1,24 najczęściej padała z liczbą 30)

 

STRONA GŁÓWNA