Osiem najdłużej oczekiwanych trójek wytypowanych na 20.05.2024 r. (godz. 14:00) z wykorzystaniem programu MultiWin4.0 .

Stan po losowaniu 22.05.2024r.  godz. 22:00

 Oczekiwane trójki

     Czas oczekiwania bez trafienia 

   1. 8 25 54 
   2. 21 29 34 
   3. 27 29 79 
   4. 29 34 39 
   5. 33 61 74 
   6. 38 65 75 
   7. 47 58 63 
   8. 50 76 80 

                         6 losowań

 

Historia zakładów:

Zakłady na 13.05.2024r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 1 losowaniu 16.05.2024r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

     1. 8 25 54 
     2.
20 33 68 
     3. 21 29 34 
     4. 27 29 79 
     5. 29 34 39 
     6. 33 61 74 
     7. 47 58 63 
     8. 50 76 80 

                         7 losowań

Zakłady na 07.05.2024r (na godz. 22:00), trójka trafiona w 7 losowaniu 10.05.2024r. (godz. 22:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 8 25 46 
   2. 8 25 54 
   3. 21 29 34 
   4. 27 29 79 
   5. 29 34 39 
  
6. 33 61 74 
   7. 47 58 63 
   8. 50 76 80

                         7 losowań

Zakłady na 06.05.2024r (na godz. 22:00), trójka trafiona w 2 losowaniu 07.04.2024r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 8 25 46 
   2. 8 25 54 
   3. 21 29 34 
   4. 27 29 79 
   5. 29 34 39 
   6.
33 47 53 
   7. 33 61 74 
   8. 47 58 63 
   9. 50 76 80

                         2 losowania

Zakłady na 06.05.2024r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 1 losowaniu 06.04.2024r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 8 25 46 
   2. 8 25 54 
   3.
21 37 46 
   4. 29 34 39 
   5. 33 47 53 
   6. 33 61 74 
   7. 47 58 63 
   8. 50 76 80 

                         1 losowanie

Zakłady na 25.04.2024r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 5 losowaniu 27.04.2024r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 27 66 
   2.
5 9 27 
   3. 20 21 62 
   4. 21 37 46 
   5. 33 47 53 
   6. 33 61 74 
   7. 47 58 63 
   8. 50 76 80 

                         5 losowań

Zakłady na 22.04.2024r (na godz. 14:00), trójki trafione w 5 losowaniu 24.04.2024r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 27 66 
   2. 5 9 27 
   3.
6 27 49 
   4.
11 49 67 
   5. 21 37 46 
   6. 33 47 53 
   7. 33 61 74 
   8. 47 58 63 

                        5 losowań

Zakłady na 17.04.2024r (na godz. 14:00), trójki trafione w 6 losowaniu 19.04.2024r. (godz. 22:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 1 25 30 
    2. 2 27 66 
    3. 5 9 27 
    4. 6 27 49 
    5. 11 49 67 
    6. 21 37 46 
    7. 33 47 53 
    8. 33 61 74 

                       6 losowań

Zakłady na 09.04.2024r (na godz. 14:00), trójki trafione w 15 losowaniu 16.04.2024r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 27 66 
   2. 5 9 27 
   3. 6 27 49 
   4. 11 49 67 
   5.
14 50 74 
   6. 21 37 46 
   7. 33 47 53 
   8. 33 61 74 

                       15 losowań

Zakłady na 08.04.2024r (na godz. 14:00), trójki trafione w 1 losowaniu 08.04.2024r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 27 66 
   2. 5 9 27 
   3. 6 27 49 
   4.
9 20 27 
   5. 11 49 67 
   6. 14 50 74 
   7. 21 37 46 
   8. 33 47 53 

                       1 losowanie

Zakłady na 02.04.2024r (na godz. 14:00), trójki trafione w 12 losowaniu 07.04.2024r. (godz. 22:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 27 66 
   2.
3 23 51 
   3. 5 9 27 
   4. 6 27 49 
   5. 9 20 27 
   6. 11 49 67 
   7. 14 50 74 
   8. 21 37 46 
   9. 33 47 53 

                12 losowań

Zakłady na 18.03.2024r (na godz. 14:00), trójki trafione w 30 losowaniu 01.04.2024r. (godz. 22:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

     1. 3 23 51 
     2. 5 9 27 
     3. 9 20 27 
     4. 11 49 67 
     5. 14 50 74 
     6.
27 45 49 
     7. 33 47 53 
     8.
45 54 60 

                    30   losowań

Zakłady na 11.03.2024r (na godz. 14:00), trójki trafione w 9 i 10 losowaniu 15.03.2024r. (godz. 14:00 i 22:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 3 23 51 
   2. 5 9 27 
   3. 9 20 27 
   4. 11 49 67 
   5. 14 50 74 
   6. 33 47 53 
   7.
34 54 76 
   8. 45 54 60 
   9.
47 48 52 

                     9 i 10  losowań

Zakłady na 04.03.2024r (na godz. 22:00), trójki trafiona w 10 losowaniu 09.03.2024r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 39 52 
   2. 3 23 51 
   3. 5 9 27 
   4. 9 20 27 
   5. 11 49 67 
   6. 14 50 74 
   7. 34 54 76 
   8. 45 54 60 

                     10 losowań

Zakłady na 04.03.2024r (na godz. 14:00), trójki trafiona w 3 losowaniu 05.03.2024r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 1 39 52 
    2.
2 61 65 
    3. 3 23 51 
    4. 5 9 27 
    5. 9 20 27 
    6. 11 49 67 
    7. 34 54 76 
    8. 45 54 60 

                     3 losowania

Zakłady na 26.02.2024r (na godz. 14:00), trójki trafiona w 10 i 12 losowaniu 01 i 02.03.2024r. (godz. 22:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 61 65 
   2. 5 9 27 
   3. 9 20 27 
   4.
10 11 34 
   5. 11 49 67 
   6.
17 42 69 
   7.
20 27 75 
   8. 34 54 76 
   9. 45 54 60 

                    10 i 12 losowań

Zakłady na 21.02.2024r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 7 losowaniu 24.02.2024r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 5 9 27 
   2. 9 20 27 
   3.
11 38 78 
   4. 11 49 67 
   5. 17 42 69 
   6. 20 27 75 
   7. 34 54 76 
   8. 45 54 60 

                 7    losowań

Zakłady na 20.02.2024r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 2 losowaniu 20.02.2024r. (godz. 22:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 5 9 27 
   2. 9 20 27 
   3. 11 38 78 
   4. 11 49 67 
   5. 17 42 69 
   6. 20 27 75 
   7.
34 54 75 
   8. 34 54 76 
   9. 45 54 60 

          2 losowania

Zakłady na 19.02.2024r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 2 losowaniu 19.02.2024r. (godz. 22:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 2 43 44 
    2. 9 20 27 
    3. 11 38 78 
    4. 11 49 67 
    5. 20 27 75 
    6. 34 54 75 
    7. 34 54 76 
    8. 45 54 60 

                   2 losowania

Zakłady na 05.02.2024r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 13 losowaniu 11.02.2024r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 9 20 27 
   2. 11 38 78 
   3. 13 17 69 
   4. 20 27 75 
   5. 34 54 75 
   6. 34 54 76 
   7. 45 54 60 
   8.
58 64 65 

                   13 losowań

Zakłady na 03.01.2024r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 65 i 66 losowaniu 04.02.2024r.

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 44 52 
   2. 13 17 69 
   3. 24 32 35 
   4. 34 54 75 
   5. 34 54 76 
   6.
40 42 57 
   7. 45 54 60 
   8. 58 64 65 

                  65 i 66 losowań

Zakłady na 22.12.2023r (na godz. 22:00), trójka trafiona w 21 losowaniu 01.01.2024r.

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 13 17 69 
   2. 24 32 35 
   3. 34 54 75 
   4. 34 54 76 
   5. 40 42 57 
   6. 45 54 60 
   7. 58 64 65 
   8.
64 68 74 

                          21 losowań

Zakłady na 18.12.2023r (na godz. 14:00), trójki trafione w 9 losowaniu 22.12.2023r.

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 13 17 69 
   2.
23 28 54 
   3. 24 32 35 
   4. 34 54 75 
   5. 34 54 76 
   6. 40 42 57 
   7. 45 54 60 
   8. 58 64 65 
   9. 64 68 74 

                          9 losowań

Zakłady na 13.12.2023r (na godz. 14:00), trójki trafione w 3 i 4 losowaniu 14.12.2023r.

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 13 17 69 
   2.
21 45 61 
   3.
26 27 79 
   4. 26 49 79 
   5. 40 42 57 
   6.
40 45 61 
   7. 45 54 60 
   8. 56 65 71 

                   3 i 4  losowania

Zakłady na 27.11.2023r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 31 losowaniu 12.12.2023r.

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 21 27 60 
    2. 21 45 61 
    3. 26 27 79 
    4. 26 49 79 
    5. 40 42 57 
    6. 40 45 61 
    7. 45 54 60 
    8. 56 65 71 

31 losowań

Zakłady na 24.11.2023r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 2 i 4 losowaniu 24 i 25.11.2023r.

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 11 21 54 
    2. 21 27 60 
    3. 26 27 79 
    4. 26 49 79 
    5.
39 49 78 
    6. 40 42 57 
    7. 40 45 61 
    8. 45 54 60 
    9. 56 65 71

                      2 i 4 losowania

Zakłady na 2.11.2023r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 3 losowaniu 23.11.2023r. (godz 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 11 21 54 
   2. 21 27 60 
   3. 26 27 79 
   4. 26 49 79 
   5.
27 38 54 
   6. 40 42 57 
   7. 40 45 61 
   8. 56 65 71 

                         3 losowania

Zakłady na 15.11.2023r (na godz. 14:00), dwie trójki trafione w 13 losowaniu 21.11.2023r. (godz 14:00)

Oczekiwane trójki