Osiem najdłużej oczekiwanych trójek wytypowanych na 02.08.2020 r. (godz. 14:00) z wykorzystaniem programu MultiWin4.0 .

Stan po losowaniu 11.08.2020r.  godz. 21:50

 

   Czas oczekiwania bez trafienia 

   1. 1 14 58 
   2. 2 22 37 
   3. 4 18 76 
  
4. 7 26 64 
   5. 8 58 67 
   6. 22 46 58 
   7. 35 59 60 
   8. 53 61 74 

                   20 losowań

 

STRONA GŁÓWNA

Opis systemu na 8 (9 lub10) trójek: 

Po wybraniu ośmiu trójek wysyłamy 8 zakładów, stawka 2,50zł czyli za 20zł. Czasami nie da się wybrać ośmiu wtedy przeliczamy cały system dla dziewięciu lub dziesięciu trójek. Jeżeli trafimy co najmniej jedną trójkę w wytypowanym zestawie to zyskujemy około 34 zł lub więcej w zależności czy trafimy jedną czy więcej trójek i czy trafimy jakieś dwójki. Jeżeli nie trafimy żadnej trójki, typowanie należy powtórzyć odpowiednio podnosząc krotność stawki. Trafione trójki wymieniamy na następne i zaczynamy od nowa. Przykłady tabel systemu dla ośmiu trójek:

L.p. Koszt zakładu Krotnośc stawki Koszt losowania Koszt gry Wygrana Zysk
1 trójki 2 trójek 1 trójki 2 trójek
1 8x2,50zł 1           20 zł          20 zł          54 zł        108 zł        34 zł          88 zł
2 8x2,50zł 1           20 zł          40 zł          54 zł        108 zł        14 zł          68 zł
3 8x2,50zł 2           40 zł          80 zł        108 zł        216 zł        28 zł        136 zł
4 8x2,50zł 3           60 zł        140 zł        162 zł        324 zł        22 zł        184 zł
5 8x2,50zł 5         100 zł        240 zł        270 zł        540 zł        30 zł        300 zł
6 8x2,50zł 8         160 zł        400 zł        432 zł        864 zł        32 zł        464 zł
7 8x2,50zł 13         260 zł        660 zł        702 zł    1 404 zł        42 zł        744 zł
8 8x2,50zł 20         400 zł    1 060 zł    1 080 zł    2 160 zł        20 zł    1 100 zł
9 8x2,50zł 32         640 zł    1 700 zł    1 728 zł    3 456 zł        28 zł    1 756 zł
10 8x2,50zł 51      1 020 zł    2 720 zł    2 754 zł    5 508 zł        34 zł    2 788 zł
11 8x2,50zł 81      1 620 zł    4 340 zł    4 374 zł    8 748 zł        34 zł    4 408 zł
12 8x2,50zł 129      2 580 zł    6 920 zł    6 966 zł  13 932 zł        46 zł    7 012 zł

Pierwowzór Tabeli na stronie: www.multipasko.pl

Uwaga: Autor nie bierze żadnej odpowiedzialności za stosowanie powyższego systemu.

Kolorem czerwonym zaznaczono koszt (ilość zainwestowanych pieniędzy) w kolejnym kroku gry. Gdy nie trafiamy żadnej trójki jest to ilość straconych pieniędzy. Jak widać ryzyko odpowiada wygranej dopiero przy trafieniu przynajmniej 2 trójek. Ale gdy trafimy choć jedną trójkę jesteśmy zawsze do przodu.

Historia zakładów:

Zakłady na 31.07.2020r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 4 losowaniu 01.08.2020r (godz. 21:50).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 14 58 
   2. 2 22 37 
   3. 4 18 76 
   4.
4 75 79 
   5. 7 26 64 
   6. 8 58 67 
   7. 22 46 58 
   8. 35 59 60 
   9. 53 61 74 

         4 losowań

 

Zakłady na 28.07.2020r (na godz. 21:50), trójka trafiona w 5 losowaniu 30.07.2020r (godz. 21:50).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 14 58 
   2. 2 22 37 
   3. 4 18 76 
   4. 7 26 64 
   5.
14 18 51 
   6. 22 46 58 
   7. 35 59 60 
   8. 53 61 74 

                5 losowań

 

Zakłady na 27.07.2020r (na godz. 21:50), trójka trafiona w 2 losowaniu 28.07.2020r (godz. 14:00).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 14 58 
   2. 2 22 37 
   3. 4 18 76 
   4. 7 26 64 
   5. 14 18 51 
   6. 22 46 58 
   7. 35 59 60 
   8. 53 61 74 
   9.
60 75 80 

                2 losowania

 

Zakłady na 27.07.2020r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 1 losowaniu 27.07.2020r (godz. 14:00).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 14 58 
   2. 2 22 37 
   3. 4 18 76 
   4. 7 26 64 
   5. 14 18 51 
   6. 22 46 58 
   7.
46 61 66 
   8.
58 61 67 
   9. 60 75 80 

                1 losowanie

 

Zakłady na 24.07.2020r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 2 losowaniu 24.07.2020r (godz. 21:50).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 14 58 
   2. 4 18 76 
   3. 7 26 64 
   4. 14 18 51 
   5.
16 30 56 
   6. 46 61 66 
   7. 58 61 67 
   8. 60 75 80 

                2 losowania

 

Zakłady na 20.07.2020r (na godz. 14:00), dwie trójki trafione w 7 i 8 losowaniu 23.07.2020r (godz. 14:00 i 21:50).

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 14 58 
   2.
7 15 73 
   3. 7 26 64 
   4. 14 18 51 
   5. 16 30 56 
   6.
26 34 65 
   7. 46 61 66 
   8. 58 61 67 
   9. 60 75 80 

                7 i 8 losowań

 

STRONA GŁÓWNA