Dziewięć najdłużej oczekiwanych trójek wytypowanych na 12.07.2019 r. (godz. 14:00) z wykorzystaniem programu MultiWin4.0 .

Stan po losowaniu 17.07.2019r.  godz. 21:40

 

   Czas oczekiwania bez trafienia 

   1. 2 17 63 
   2. 2 38 49 
   3. 3 64 79 
   4. 13 17 36 
   5. 18 24 32 
   6. 18 24 55 
   7. 24 64 77 
   8. 28 44 63 
   9. 30 51 69 

                  12 losowań

STRONA GŁÓWNA

Opis systemu na 8 (9 lub10) trójek: 

Po wybraniu ośmiu trójek wysyłamy 8 zakładów, stawka 2,50zł czyli za 20zł. Czasami nie da się wybrać ośmiu wtedy przeliczamy cały system dla dziewięciu lub dziesięciu trójek. Jeżeli trafimy co najmniej jedną trójkę w wytypowanym zestawie to zyskujemy około 34 zł lub więcej w zależności czy trafimy jedną czy więcej trójek i czy trafimy jakieś dwójki. Jeżeli nie trafimy żadnej trójki, typowanie należy powtórzyć odpowiednio podnosząc krotność stawki. Trafione trójki wymieniamy na następne i zaczynamy od nowa. Przykłady tabel systemu dla ośmiu trójek:

L.p. Koszt zakładu Krotnośc stawki Koszt losowania Koszt gry Wygrana Zysk
1 trójki 2 trójek 1 trójki 2 trójek
1 8x2,50zł 1           20 zł          20 zł          54 zł        108 zł        34 zł          88 zł
2 8x2,50zł 1           20 zł          40 zł          54 zł        108 zł        14 zł          68 zł
3 8x2,50zł 2           40 zł          80 zł        108 zł        216 zł        28 zł        136 zł
4 8x2,50zł 3           60 zł        140 zł        162 zł        324 zł        22 zł        184 zł
5 8x2,50zł 5         100 zł        240 zł        270 zł        540 zł        30 zł        300 zł
6 8x2,50zł 8         160 zł        400 zł        432 zł        864 zł        32 zł        464 zł
7 8x2,50zł 13         260 zł        660 zł        702 zł    1 404 zł        42 zł        744 zł
8 8x2,50zł 20         400 zł    1 060 zł    1 080 zł    2 160 zł        20 zł    1 100 zł
9 8x2,50zł 32         640 zł    1 700 zł    1 728 zł    3 456 zł        28 zł    1 756 zł
10 8x2,50zł 51      1 020 zł    2 720 zł    2 754 zł    5 508 zł        34 zł    2 788 zł
11 8x2,50zł 81      1 620 zł    4 340 zł    4 374 zł    8 748 zł        34 zł    4 408 zł
12 8x2,50zł 129      2 580 zł    6 920 zł    6 966 zł  13 932 zł        46 zł    7 012 zł

Pierwowzór Tabeli na stronie: www.multipasko.pl

Uwaga: Autor nie bierze żadnej odpowiedzialności za stosowanie powyższego systemu.

Kolorem czerwonym zaznaczono koszt (ilość zainwestowanych pieniędzy) w kolejnym kroku gry. Gdy nie trafiamy żadnej trójki jest to ilość straconych pieniędzy. Jak widać ryzyko odpowiada wygranej dopiero przy trafieniu przynajmniej 2 trójek. Ale gdy trafimy choć jedną trójkę jesteśmy zawsze do przodu.

Historia zakładów:

Zakłady na 30.06.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 24 losowaniu 11.07.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 17 63 
   2. 2 38 49 
   3. 3 64 79 
   4. 13 17 36 
   5. 18 24 32 
   6.
21 40 47 
   7. 24 64 77 
   8. 28 44 63 
   9. 30 51 69 

                  24 losowania

Zakłady na 25.06.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 9 i 10 losowaniu 29.06.2019r. (godz. 14:00 i 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 2 38 49 
    2.
3 25 38 
    3. 3 64 79 
    4.
4 12 17 
    5. 13 17 36 
    6. 18 24 32 
    7. 21 40 47 
    8. 30 51 69 

                  9 i 10 losowań

Zakłady na 20.06.2019r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 9 losowaniu 24.06.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 2 38 49 
    2.
2 40 43 
    3. 3 25 38 
    4. 3 64 79 
    5. 4 12 17 
    6. 13 17 36 
    7. 18 24 32 
    8. 21 40 47 
    9. 30 51 69 

                  9 losowań

Zakłady na 18.06.2019r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 4 losowaniu 20.06.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 40 43 
   2. 3 25 38 
   3. 3 64 79 
   4. 4 12 17 
   5. 13 17 36 
   6. 18 24 32 
   7. 21 40 47 
   8.
27 51 63 

                 4 losowania

Zakłady na 16.06.2019r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 4 losowaniu 18.06.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 2 40 43 
    2. 3 25 38 
    3. 4 12 17 
    4. 13 17 36 
    5. 18 24 32 
    6. 21 40 47 
    7. 27 51 63 
    8.
45 57 79 

                  4 losowania

Zakłady na 11.06.2019r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 10 losowaniu 16.06.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 2 40 43 
    2. 3 25 38 
    3. 4 12 17 
    4. 13 17 36 
    5.
17 40 76 
    6. 18 24 32 
    7. 21 40 47 
    8. 27 51 63 
    9. 45 57 79 

                  10 losowań

Zakłady na 05.06.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 13 losowaniu 11.06.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 28 61 
   2. 2 40 43 
   3. 3 25 38 
   4. 4 12 17 
   5. 17 40 76 
   6. 18 24 32 
   7. 21 40 47 
   8. 27 51 63 

                  13 losowań

Zakłady na 04.06.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 2 losowaniu 04.06.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 28 61 
   2. 2 40 43 
   3. 3 25 38 
   4. 4 12 17 
   5.
11 48 68 
   6. 17 40 76 
   7. 18 24 32 
   8. 21 40 47 
   9. 27 51 63 

                  2 losowania

Zakłady na 29.05.2019r (na godz. 14:00), 2 trójki trafione w 11 i 12 losowaniu 03.06.2019r. 

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 28 61 
   2. 2 40 43 
   3. 3 25 38 
   4. 17 40 76 
   5. 17 42 76 
   6. 18 24 32 
   7. 21 40 47 
   8.
27 29 66 
   9.
34 42 51 

          11 i 12 losowań

Zakłady na 23.05.2019r (na godz. 21:40), 2 trójki trafione w 4 i 5 losowaniu 25 i 26.05.2019r. 

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 28 61 
   2. 2 40 43 
   3. 3 25 38 
   4.
4 51 79 
   5. 18 24 32 
   6. 21 40 47 
   7. 27 29 66 
   8. 34 42 51 

                 4 losowania

Zakłady na 27.05.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 4 losowaniu 28.05.2019r. 

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 28 61 
   2. 2 40 43 
   3. 3 25 38 
   4. 4 51 79 
   5.
6 17 20 
   6. 21 40 47 
   7.
22 38 63 
   8. 27 29 66 
   9. 34 42 51 

                 4 i 5 losowań

Zakłady na 21.05.2019r (na godz. 14:00), trójki trafione w 4 i 5 losowaniu 22.05.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 28 61 
   2. 2 40 43 
   3. 3 25 38 
   4. 6 17 20  
   5.
12 15 61 
   6. 21 40 47 
   7. 22 38 63 
   8. 27 29 66   

                 3 losowania

Zakłady na 20.05.2019r (na godz. 14:00), trójki trafione w 3 losowaniu 21.05.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 28 61 
   2. 2 40 43 
   3. 3 25 38 
   4. 6 17 20  
   5. 12 15 61 
   6. 21 40 47 
   7. 22 38 63 
   8. 27 29 66 
   9.
40 43 48 

 3 losowania

Zakłady na 14.05.2019r (na godz. 21:40), trójki trafione w 3 i 6 losowaniu 18.05.2019r. (godz. 14:00) i 19.05.2019r. (godz. 21.40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 2 40 43 
    2.
3 5 9 
    3. 3 25 38 
    4. 6 17 20 
    5.
8 39 48 
    6. 12 15 61 
    7. 21 40 47 
    8. 22 38 63 
    9. 40 43 48 

                 5 losowań

Zakłady na 11.05.2019r (na godz. 21:40), trójki trafione w 6 losowaniu 14.05.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 40 43 
   2. 3 5 9 
   3.
7 34 71 
   4. 8 39 48 
   5. 12 15 61 
   6. 21 40 47 
   7. 22 38 63 
   8. 40 43 48 

                 6 losowań

STRONA GŁÓWNA