Dziewięć najdłużej oczekiwanych trójek wytypowanych na 20.05.2019 r. (godz. 14:00) z wykorzystaniem programu MultiWin4.0 .

Stan po losowaniu 20.05.2019r.  godz. 21:40

 

   Czas oczekiwania bez trafienia 

   1. 1 28 61 
   2. 2 40 43 
   3. 3 25 38 
   4. 6 17 20  
   5. 12 15 61 
   6. 21 40 47 
   7. 22 38 63 
   8. 27 29 66 
   9. 40 43 48 

                 2 losowania

STRONA GŁÓWNA

Opis systemu na 8 (9 lub10) trójek: 

Po wybraniu ośmiu trójek wysyłamy 8 zakładów, stawka 2,50zł czyli za 20zł. Czasami nie da się wybrać ośmiu wtedy przeliczamy cały system dla dziewięciu lub dziesięciu trójek. Jeżeli trafimy co najmniej jedną trójkę w wytypowanym zestawie to zyskujemy około 34 zł lub więcej w zależności czy trafimy jedną czy więcej trójek i czy trafimy jakieś dwójki. Jeżeli nie trafimy żadnej trójki, typowanie należy powtórzyć odpowiednio podnosząc krotność stawki. Trafione trójki wymieniamy na następne i zaczynamy od nowa. Przykłady tabel systemu dla ośmiu trójek:

L.p. Koszt zakładu Krotnośc stawki Koszt losowania Koszt gry Wygrana Zysk
1 trójki 2 trójek 1 trójki 2 trójek
1 8x2,50zł 1           20 zł          20 zł          54 zł        108 zł        34 zł          88 zł
2 8x2,50zł 1           20 zł          40 zł          54 zł        108 zł        14 zł          68 zł
3 8x2,50zł 2           40 zł          80 zł        108 zł        216 zł        28 zł        136 zł
4 8x2,50zł 3           60 zł        140 zł        162 zł        324 zł        22 zł        184 zł
5 8x2,50zł 5         100 zł        240 zł        270 zł        540 zł        30 zł        300 zł
6 8x2,50zł 8         160 zł        400 zł        432 zł        864 zł        32 zł        464 zł
7 8x2,50zł 13         260 zł        660 zł        702 zł    1 404 zł        42 zł        744 zł
8 8x2,50zł 20         400 zł    1 060 zł    1 080 zł    2 160 zł        20 zł    1 100 zł
9 8x2,50zł 32         640 zł    1 700 zł    1 728 zł    3 456 zł        28 zł    1 756 zł
10 8x2,50zł 51      1 020 zł    2 720 zł    2 754 zł    5 508 zł        34 zł    2 788 zł
11 8x2,50zł 81      1 620 zł    4 340 zł    4 374 zł    8 748 zł        34 zł    4 408 zł
12 8x2,50zł 129      2 580 zł    6 920 zł    6 966 zł  13 932 zł        46 zł    7 012 zł

Pierwowzór Tabeli na stronie: www.multipasko.pl

Uwaga: Autor nie bierze żadnej odpowiedzialności za stosowanie powyższego systemu.

Kolorem czerwonym zaznaczono koszt (ilość zainwestowanych pieniędzy) w kolejnym kroku gry. Gdy nie trafiamy żadnej trójki jest to ilość straconych pieniędzy. Jak widać ryzyko odpowiada wygranej dopiero przy trafieniu przynajmniej 2 trójek. Ale gdy trafimy choć jedną trójkę jesteśmy zawsze do przodu.

Historia zakładów:

Zakłady na 14.05.2019r (na godz. 21:40), trójki trafione w 3 i 6 losowaniu 18.05.2019r. (godz. 14:00) i 19.05.2019r. (godz. 21.40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 2 40 43 
    2.
3 5 9 
    3. 3 25 38 
    4. 6 17 20 
    5.
8 39 48 
    6. 12 15 61 
    7. 21 40 47 
    8. 22 38 63 
    9. 40 43 48 

                 5 losowań

Zakłady na 11.05.2019r (na godz. 21:40), trójki trafione w 6 losowaniu 14.05.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 40 43 
   2. 3 5 9 
   3.
7 34 71 
   4. 8 39 48 
   5. 12 15 61 
   6. 21 40 47 
   7. 22 38 63 
   8. 40 43 48 

                 6 losowań

Zakłady na 08.05.2019r (na godz. 21:40), trójki trafione w 6 losowaniu 11.05.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 40 43 
   2. 3 5 9 
   3. 7 34 71 
   4. 8 39 48 
   5. 12 15 61 
   6.
17 28 57 
   7. 21 40 47 
   8. 22 38 63 
   9. 40 43 48 

                6 losowań

Zakłady na 06.05.2019r (na godz. 21:40), trójki trafione w 4 losowaniu 08.05.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 40 43 
   2. 3 5 9 
   3. 7 34 71 
   4. 8 39 48 
   5.
10 15 60 
   6. 17 28 57 
   7. 22 38 63 
   8. 40 43 48 

          4 losowania

Zakłady na 04.05.2019r (na godz. 21:40), trójki trafione w 4 losowaniu 06.05.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 40 43 
   2. 3 5 9 
   3.
3 24 55 
   4. 7 34 71 
   5. 8 39 48 
   6. 10 15 60 
   7. 17 28 57 
   8. 22 38 63 
   9. 40 43 48 

                  4 losowania

Zakłady na 02.05.2019r (na godz. 21:40), trójki trafione w 4 losowaniu 04.05.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 40 43 
   2. 3 24 55 
   3. 7 34 71 
   4. 8 39 48 
   5. 10 15 60 
   6.
12 27 59 
   7. 17 28 57 
  
8. 22 38 63 

                 4 losowania

Zakłady na 30.04.2019r (na godz. 21:40), trójki trafione w 5 losowaniu 02.05.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 40 43 
   2. 3 24 55 
   3. 7 34 71 
   4. 8 39 48 
   5. 10 15 60 
   6. 12 27 59 
   7. 17 28 57 
   8.
17 61 78 
   9. 22 38 63 

                5 losowań

Zakłady na 26.04.2019r (na godz. 21:40), trójki trafione w 7 losowaniu 29.04.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 2 40 43 
   2. 3 24 55 
   3. 7 34 71 
   4. 8 39 48 
   5. 10 15 60 
   6. 17 61 78 
   7. 22 38 63 
  
8. 39 76 78 

                7 losowań

Zakłady na 21.04.2019r (na godz. 14:00), trójki trafione w 11 losowaniu 26.04.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

1. 2 40 43 
   2. 3 24 55 
   3. 7 34 71 
   4. 8 39 48 
   5. 10 15 60 
   6. 17 61 78 
   7. 22 38 63 
   8.
22 54 76 
   9. 39 76 78 

                11 losowań

Zakłady na 15.04.2019r (na godz. 14:00), trójki trafione w 10 i 12 losowaniu 19 i 20.04.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 3 17 66 
   2. 8 39 48 
   3.
16 21 40 
   4.
17 54 76 
   5. 17 61 78 
   6.
17 66 76 
   7. 22 38 63 
   8. 39 76 78 

                10 i 12 losowaniu

Zakłady na 07.04.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 16 losowaniu 14.04.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 3 17 66 
   2. 8 39 48 
   3.
12 19 32 
   4. 16 21 40 
   5. 17 54 76 
   6. 17 61 78 
   7. 17 66 76 
   8. 22 38 63 
   9. 39 76 78 

                16 losowań

Zakłady na 28.03.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 20 losowaniu 06.04.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 3 17 66 
    2. 12 19 32  
    3.
12 48 78  
    4. 16 21 40 
    5. 17 54 76 
    6. 17 61 78 
    7. 17 66 76 
    8. 39 76 78 

                20 losowań

Zakłady na 22.03.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 12 losowaniu 27.03.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 3 17 66 
    2. 12 19 32 
    3. 12 48 78  
    4. 16 21 40 
    5. 17 54 76 
    6. 17 61 78 
    7. 17 66 76 
    8.
22 70 73 

                12 losowań

Zakłady na 20.03.2019r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 3 losowaniu 21.03.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 3 17 66 
    2. 12 19 32 
    3. 12 48 78  
    4. 16 21 40 
    5. 17 54 76 
    6. 17 61 78 
    7. 17 66 76 
    8. 22 70 73 
    9.
27 28 59 

               3 losowania

Zakłady na 20.03.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 1 losowaniu 20.03.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 3 17 66 
   2.
9 22 71 
   3. 12 19 32 
   4. 12 48 78 
   5. 16 21 40 
   6. 17 61 78 
   7. 22 70 73 
   8. 27 28 59 

               1 losowanie

Zakłady na 13.03.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 14 losowaniu 19.03.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 3 17 66 
   2. 9 22 71 
   3. 12 19 32 
   4. 12 48 78 
   5. 16 21 40 
   6. 17 61 78 
   7. 22 70 73 
   8. 27 28 59 
   9.
38 42 63 

              14 losowań

Zakłady na 09.03.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 8 losowaniu 12.03.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

     1. 3 17 66 
     2. 9 22 71 
     3. 12 48 78 
     4.
15 40 61 
     5. 16 21 40 
     6. 17 61 78 
     7. 22 70 73 
     8. 27 28 59 

             8   losowań

Zakłady na 08.03.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 2 losowaniu 08.03.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

     1. 3 17 66 
     2. 9 22 71 
     3. 12 48 78 
     4. 15 40 61 
     5. 16 21 40 
     6. 17 61 78 
     7.
22 29 44 
     8. 22 70 73 
     9. 27 28 59 

               2 losowania

Zakłady na 21.02.2019r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 29 losowaniu 07.03.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 3 17 66 
    2.
4 34 51 
    3. 9 22 71 
    4. 12 48 78 
    5. 15 40 61 
    6. 17 61 78 
    7. 22 29 44 
    8. 26 41 66 

               29 losowań

Zakłady na 11.02.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 21 losowaniu 21.02.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 3 17 66 
    2. 4 34 51 
    3. 9 22 71 
    4. 12 48 78 
    5. 15 40 61 
    6. 17 61 78 
    7. 22 29 44 
    8. 26 41 66 
    9.
30 65 78 

                21 losowań

Zakłady na 04.02.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 13 i 14 losowaniu 10.02.2019r. (godz. 14:00 i 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 8 19 
   2. 3 17 66 
   3. 4 34 51 
   4. 12 48 78 
   5. 17 61 78 
   6. 22 29 44 
   7. 26 41 66 
   8. 30 65 78 
   9.
32 36 44 

           13 i 14 losowań

Zakłady na 25.01.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 15 losowaniu 01.02.2019r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 8 19 
 
 2. 3 17 66 
   3. 4 34 51 
   4.
12 27 65 
   5. 17 61 78 
   6. 22 29 44 
   7. 26 41 66 
   8. 32 36 44 

                15 losowań

Zakłady na 24.01.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 2 losowaniu 24.01.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 8 19 
   2.
2 38 61  
   3. 3 17 66 
   4. 4 34 51 
   5. 12 27 65 
   6. 17 61 78 
   7. 22 29 44 
   8. 26 41 66 
   9. 32 36 44 

               2 losowania

Zakłady na 18.01.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 12 losowaniu 23.01.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 8 19 
   2.
1 61 70 
   3. 2 38 61 
   4. 3 17 66 
   5. 4 34 51 
   6. 12 27 65 
  
7. 17 61 78 
   8. 32 36 44 

               12 losowań

Zakłady na 10.01.2019r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 15 losowaniu 17.01.2019r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 8 19 
   2. 1 61 70 
   3. 2 38 61 
   4. 3 17 66 
   5. 4 34 51 
   6. 12 27 65 
   7.
13 22 27 
   8. 17 61 78 
   9. 32 36 44 

               15 losowań

Zakłady na 15.11.2018r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 5 losowaniu 17.11.2018r. (godz. 21:40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 1 19 70 
    2. 1 61 70 
    3. 4 14 56 
    4. 8 25 63 
   
5. 19 55 69 
    6. 22 53 80 
    7. 23 44 67 
    8. 26 36 64 

               5 losowań

Zakłady na 15.11.2018r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 1 losowaniu 15.11.2018r. (godz. 14:00)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 1 19 70 
    2. 1 61 70 
    3. 4 14 56 
    4. 8 25 63 
    5.
16 26 71 
    6. 19 55 69 
    7. 22 53 80 
    8. 23 44 67 
    9. 26 36 64 

               1 losowanie

Zakłady na 07.11.2018r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 16 losowaniu 14.11.2018r. (godz. 21.40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 19 70 
   2. 1 61 70 
   3.
3 11 71 
   4. 8 25 63 
   5. 16 26 71 
   6. 19 55 69 
   7. 22 53 80  
   8. 26 36 64 

              16 losowań

Zakłady na 05.11.2018r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 4 losowaniu 06.11.2018r. (godz. 21.40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 1 19 70 
   2. 1 61 70 
   3. 3 11 71 
   4. 8 25 63 
   5. 16 26 71 
   6. 19 55 69 
   7. 22 53 80  
   8. 26 36 64 
   9.
69 72 79 

              4 losowania

Zakłady na 03.11.2018r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 3 i 4 losowaniu 04.11.2018r. (godz. 14:00 i 21.40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 1 19 70 
    2. 8 25 63 
    3.
8 70 75 
    4. 16 26 71 
    5. 19 55 69 
    6. 26 36 64 
    7.
41 66 69 
    8. 69 72 79 

              3 i 4 losowania

Zakłady na 28.10.2018r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 12 losowaniu 02.11.2018r. (godz. 21.40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

    1. 1 19 70 
    2. 8 25 63 
    3. 8 70 75 
    4. 16 26 71 
    5. 19 55 69 
    6. 26 36 64 
    7.
40 43 70 
    8. 41 66 69 
    9. 69 72 79 

              12 losowań

Zakłady na 25.10.2018r (na godz. 14:00), dwie trójki trafione w 6 losowaniu 27.10.2018r. (godz. 21.40)

Oczekiwane trójki

Czas oczekiwania na trafienie

   1. 8 25 63 
   2. 8 70 75 
   3.
9 26 71 
 
 4. 16 26 71 
   5.
26 28 77 
   6. 26 36 64 
   7. 41 66 69 
   8. 69 72 79 

              6 losowań

STRONA GŁÓWNA