Cztery najdłużej oczekiwane trójki bez najbardziej oczekiwanej trójeki wytypowane na 25.06.2019 r. (godz. 14:00) z wykorzystaniem programu MultiWin4.0 .

Stan po losowaniu 25.06.2019 r. godz. 21:40

Oczekiwane trójki bez najdłużej oczekiwanej: 21,40,47

Czas oczekiwania bez trafienia

   1. 3 25 38 
   2. 4 12 17 
   3. 18 24 32 
   4. 21 40 47 

      ? losowań

Opis systemu na 4 trójki:

Po wybraniu czterech  trójek wysyłamy 4 zakłady, stawka 2,50zł czyli za 10zł. Czasami nie da się wybrać czterech wtedy przeliczamy cały system dla innej liczby trójek. Jeżeli trafimy co najmniej jedną trójkę w wytypowanym zestawie to zyskujemy około 44 zł lub więcej w zależności czy trafimy jedną czy więcej trójek i czy trafimy jakieś dwójki. Jeżeli nie trafimy żadnej trójki, typowanie należy powtórzyć odpowiednio podnosząc krotność stawki. Trafione trójki wymieniamy na następne i zaczynamy od nowa. Przykłady tabeli systemu dla czterech trójek:

 

L.p. Koszt zakładu Krotnośc stawki  Koszt losowania   Koszt gry   Wygrana   Zysk 
 1 trójki   1 trójki 
1 4x2,50 1            10,00 zł          10,00 zł          54,00 zł        44,00 zł
2 4x2,50 1            10,00 zł          20,00 zł          54,00 zł        34,00 zł
3 4x2,50 1            10,00 zł          30,00 zł          54,00 zł        24,00 zł
4 4x2,50 1            10,00 zł          40,00 zł          54,00 zł        14,00 zł
5 4x2,50 2            20,00 zł          60,00 zł        108,00 zł        48,00 zł
6 4x2,50 2            20,00 zł          80,00 zł        108,00 zł        28,00 zł
7 4x2,50 3            30,00 zł        110,00 zł        162,00 zł        52,00 zł
8 4x2,50 3            30,00 zł        140,00 zł        162,00 zł        22,00 zł
9 4x2,50 4            40,00 zł        180,00 zł        216,00 zł        36,00 zł
10 4x2,50 5            50,00 zł        230,00 zł        270,00 zł        40,00 zł
11 4x2,50 6            60,00 zł        290,00 zł        324,00 zł        34,00 zł
12 4x2,50 7            70,00 zł        360,00 zł        378,00 zł        18,00 zł
13 4x2,50 9            90,00 zł        450,00 zł        486,00 zł        36,00 zł
14 4x2,50 11         110,00 zł        560,00 zł        594,00 zł        34,00 zł
15 4x2,50 14         140,00 zł        700,00 zł        756,00 zł        56,00 zł
16 4x2,50 17         170,00 zł        870,00 zł        918,00 zł        48,00 zł
17 4x2,50 21         210,00 zł     1 080,00 zł     1 134,00 zł        54,00 zł
18 4x2,50 25         250,00 zł     1 330,00 zł     1 350,00 zł        20,00 zł
19 4x2,50 31         310,00 zł     1 640,00 zł     1 674,00 zł        34,00 zł
20 4x2,50 38         380,00 zł     2 020,00 zł     2 052,00 zł        32,00 zł
21 4x2,50 47         470,00 zł     2 490,00 zł     2 538,00 zł        48,00 zł
22 4x2,50 57         570,00 zł     3 060,00 zł     3 078,00 zł        18,00 zł
23 4x2,50 70         700,00 zł     3 760,00 zł     3 780,00 zł        20,00 zł
24 4x2,50 86         860,00 zł     4 620,00 zł     4 644,00 zł        24,00 zł
25 4x2,50 106      1 060,00 zł     5 680,00 zł     5 724,00 zł        44,00 zł
26 4x2,50 130      1 300,00 zł     6 980,00 zł     7 020,00 zł        40,00 zł
27 4x2,50 160      1 600,00 zł     8 580,00 zł     8 640,00 zł        60,00 zł

Uwaga: Autor nie bierze żadnej odpowiedzialności za stosowanie powyższego systemu.

Historia zakładów:

Zakłady na 16.06.2019r (na godz. 21:40), brak trafienia przez 17 losowań do 24.06.2019r. (21:40)

Oczekiwane trójki bez najdłużej oczekiwanej: 2,40,43

Czas oczekiwania na  trafienie

   1. 3 25 38 
   2. 4 12 17 
   3. 18 24 32 
   4. 21 40 47 

      17 losowań

Zakłady na 11.06.2019r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 10 losowaniu 16.06.2019r. (14:00)

Oczekiwane trójki bez najdłużej oczekiwanej: 2,40,43

Czas oczekiwania na  trafienie

   1. 3 25 38 
   2.
17 40 76 
   3. 18 24 32 
   4. 21 40 47 

      10 losowań

Zakłady na 04.06.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 15 losowaniu 03.06.2019r. (14:00)

Oczekiwane trójki bez najdłużej oczekiwanej: 2,40,43

Czas oczekiwania na  trafienie

    1. 1 28 61 
    2. 3 25 38 
    3. 18 24 32 
    4. 21 40 47 

      15 losowań

Zakłady na 27.05.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 15 losowaniu 03.06.2019r. (14:00)

Oczekiwane trójki bez najdłużej oczekiwanej: 22,38,63

Czas oczekiwania na  trafienie

    1. 1 28 61 
    2. 3 25 38 
    3. 21 40 47 
    4.
27 29 66 

      15 losowań

Zakłady na 23.05.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 5 losowaniu 26.05.2019r. (14:00)

Oczekiwane trójki bez najdłużej oczekiwanej: 22,38,63

Czas oczekiwania na  trafienie

   1. 2 40 43 
   2. 3 25 38 
   3.
6 17 20 
   4. 21 40 47 

      5 losowań

Zakłady na 21.05.2019r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 3 losowaniu 22.05.2019r. (21:40)

Oczekiwane trójki bez najdłużej oczekiwanej: 22,38,63

Czas oczekiwania na  trafienie

   1. 2 40 43 
   2. 12 15 61 
   3. 21 40 47 
   4.
40 43 48 

      3 losowania

Zakłady na 20.05.2019r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 3 losowaniu 21.05.2019r. (14:00)

Oczekiwane trójki bez najdłużej oczekiwanej: 22,38,63

Czas oczekiwania na  trafienie

   1. 2 40 43 
   2. 12 15 61 
   3. 21 40 47 
   4.
40 43 48 

      3 losowania

Zakłady na 14.05.2019r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 11 losowaniu 19.05.2019r. (21:40)

Oczekiwane trójki bez najdłużej oczekiwanej: 22,38,63

Czas oczekiwania na  trafienie

   1. 2 40 43 
   2.
3 5 9 
   3. 21 40 47
   4. 40 43 48 

      11 losowań

Zakłady na 11.05.2019r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 6 losowaniu 14.05.2019r. (14:00)

Oczekiwane trójki bez najdłużej oczekiwanej: 8,39,48 i 22,38,63

Czas oczekiwania na  trafienie

    1. 2 40 43 
    2. 3 5 9 
    3.
7 34 71 
    4. 40 43 48 

      6 losowań

Zakłady na 08.05.2019r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 6 losowaniu 11.05.2019r. (14:00)

Oczekiwane trójki bez najdłużej oczekiwanej: 8,39,48 i 22,38,63

Czas oczekiwania na  trafienie

   1. 2 40 43 
   2. 7 34 71 
   3.
17 28 57 
   4. 40 43 48 

      6 losowań

Zakłady na 06.05.2019r (na godz. 21:40), trójka trafiona w 4 losowaniu 08.05.2019r. (14:00)

Oczekiwane trójki bez najdłużej oczekiwanej: 8,39,48 i 22,38,63

Czas oczekiwania na  trafienie

   1. 2 40 43 
   2. 7 34 71 
   3.
10 15 60 
   4. 17 28 57 

      4 losowania