Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 11.08.2022r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

6 (ostatnio padła 05.04.2022r, liczba 6 najczęściej padała z licząbą 16 i 42)

Najdłużej oczekiwana para:

32,47 (ostatnio padła 21.05.2016r; najczęściej padała z liczbą 36)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 9, 19, 34, 39 i 49 (4 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 24 (28 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 21,29 (9 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 18,19,35 i 7,18,19 i 14,24,47 i 18,22,31 i 7,21,32 i 1,11,13 i 4,5,18 i 13,18,45 i 21,29,39 i 21,29,42 i 15,21,29 i 15,21,42 i 15,34,49 (3 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,4,19,20 i 4,5,14,18 i 7,18,19,35 i 11,16,24,26 i 12,15,35,47 i 13,18,21,45 i 14,24,42,47 i 15,21,29,42 i 15,24,41,48 i 18,19,35,39 i 29,30,35,38 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich trzech lat piątka liczb: 4,8,18,24,29 (2 razy w ciągu 3 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 11.08.2022r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

28  ostatnio padła 04.08.2022r. (godz. 21:50)  nie padła przez 12 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

8,12 ostatnio padła 25.05.2022r. (godz. 14:00) - nie padła przez 155 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane trójki:

18,28,48 ostatnio wylosowane 24.05.2021r. (godz. 14:00) - nie padła przez 887 ostatnie losowania

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 6, 46 i 70 (23 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 14,25 i 25,64 i 27,46 i 60,70 (11 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 40,42,70 (7 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 7 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 11.08.2022r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 23 (ostatnio padły 07.07.2022r, liczba 23 najczęściej padała z liczbą 12)

Najdłużej oczekiwana para: 28,31 (ostatnio padła 19.08.2020 r; para 28,31 najczęściej padała z liczbą 30)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 36 (8 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA