Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 15.10.2019r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

42 (ostatnio padły 06.08.2019r, liczba 42 najczęściej padała też z licząbą 6)

Najdłużej oczekiwana para:

29,39 (ostatnio padła 24.10.2015r; najczęściej padała z liczbą 41)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 4, 6, 10, 20 i 35 (4 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 8 (30 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 3,17 i 9,27 (8 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 9,27,31 (4 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,12,25,29 i 1,19,25,31 i 3,11,17,34 i 4,9,27,31 i 5,6,24,45 i 5,13,16,27 i 7,9,18,46 i 8,24,27,30 i 9,20,27,31 i 9,28,40,43 i 13,16,25,32 i 14,17,26,46 i 15,26,31,49 i 15,34,40,43 i 21,24,27,36 i 25,30,31,48 i 33,38,39,41 i 33,39,41,49 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich trzech lat piątki liczb: 11,23,37,44,46 (2 razy w ciągu 2 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 15.10.2019r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

33 ostatnio padła 06.10.2019r. (godz. 21:40)  nie padła przez 16 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  12,51 i 51,65 ostatnio padła 22.08.2019r. (godz. 21:40) - nie padła przez 106 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane trójki:

3,64,79 ostatnio wylosowana 07.08.2018r. (godz. 14.00) - nie padła przez 866 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 40 (25 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 30,40 (13 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka:  4,72,75 i 30,40,70 i 40,53,68 i 72,75,78 (7 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 9 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 15.10.2019r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 21 i 34 (ostatnio padła 17.09.2019r, liczba 21 najczęściej padała z liczbą 15, liczba 34 najczęściej padała z liczbą 11)

Najdłużej oczekiwana para: 10,30 (ostatnio padła 09.10.2016 r; para 10,30 najczęściej padała z liczbą 1)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 32 (8 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA