Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 14.11.2019r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

46 (ostatnio padły 05.09.2019r, liczba 46 najczęściej padała też z licząbą 34)

Najdłużej oczekiwana para:

29,39 (ostatnio padła 24.10.2015r; najczęściej padała z liczbą 41)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 34 (5 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 8 (30 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 3,17 (9 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 9,27,31 (4 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,12,25,29 i 1,19,25,31 i 3,11,17,34 i 4,9,27,31 i 5,6,24,45 i 5,13,16,27 i 7,9,18,46 i 8,17,23,32 i 8,24,27,30 i 9,20,27,31 i 9,28,40,43 i 13,16,25,32 i 14,17,26,46 i 15,26,31,49 i 21,24,27,36 i 25,30,31,48 i 33,38,39,41 i 34,40,42,43 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich trzech lat piątki liczb: 11,23,37,44,46 (2 razy w ciągu 2 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 13.11.2019r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

60 ostatnio padła 06.11.2019r. (godz. 14:00)  nie padła przez 13 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  1,29 i 1,44 i 5,23 ostatnio padły 14.09.2019r. (godz. 14:00) - nie padły przez 121 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane trójki:

17,51,79 ostatnio wylosowana 09.09.2018r. (godz. 21.40) - nie padła przez 860 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 14 (25 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 14,23 (11 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 14,23,79 (8 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 9 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 13.11.2019r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 15 (ostatnio padła 06.10.2019r, liczba 15 najczęściej padała z liczbą 21)

Najdłużej oczekiwana para: 8,41 (ostatnio padła 14.03.2018 r; para 8,41 najczęściej padała z liczbą 18)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 33 (9 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA