Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 06.06.2020r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

 5 (ostatnio padły 26.03.2020r, liczba 5 najczęściej padała z licząbą 15)

Najdłużej oczekiwana para:

32,47 (ostatnio padła 21.05.2016r; najczęściej padała z liczbą 36)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 38 (5 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 15 (29 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 11,16 (8 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 8,30,33 i 7,21,23 i 2,4,17 i 9,20,27 i 9,27,31 i 6,19,20 i 8,19,43 i 33,38,39 i 2,8,21 i 11,16,25 i 5,16,27 i 4,9,27 i 12,15,30 i 1,3,35 i 10,35,48 i 12,15,38 i 10,15,16 i 10,19,38 i 15,21,33 (3 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,3,17,35 i 3,13,19,25 i 4,9,27,31 i 4,9,35,45 i 5,6,24,45 i 6,15,43,44 i 6,19,20,43 i 7,21,23,33 i 8,24,27,30 i 9,20,27,31 i 10,17,19,37 i 10,20,32,35 i 12,15,38,39 i 13,16,45,46 i 15,21,33,43 i 17,23,26,32 i 19,20,25,41 i 33,35,38,39 i 33,38,39,41 i 34,40,42,43 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich trzech lat piątki liczb: 11,23,37,44,46 (2 razy w ciągu 2 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 05.06.2020r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

53 ostatnio padła 26.05.2020r. (godz. 21:40)  nie padły przez 18 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  26,78 ostatnio padła 30.03.2020r. (godz. 14:00) - nie padła przez 133 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane trójki:

15,73,76 ostatnio wylosowana 04.04.2019r. (godz. 14.00) - nie padła przez 851 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 21 (23 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 11,21 i 44,80 (11 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 16,36,59 i 44,61,80 i 44,47,78 i 21,37,58 i 37,44,58 i 57,59,64 i 12,47,78 i 27,36,69 i 16,23,59 (6 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 8 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 05.06.2020r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 28 (ostatnio padła 27.04.2020r,  liczba 28 najczęściej padała z liczbą 22)

Najdłużej oczekiwana para: 1,24 (ostatnio padła 4.07.2018 r; para 1,24 najczęściej padała z liczbą 30)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 22, 35 i 40 (6 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA