Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 19.01.2021r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

 34 (ostatnio padły 15.08.2020r, liczba 34 najczęściej padała z licząbą 27)

Najdłużej oczekiwana para:

32,47 (ostatnio padła 21.05.2016r; najczęściej padała z liczbą 36)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 25 (5 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 25 (31 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 19,25 (10 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 7,47,49 i 24,25,41 (4 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,21,27,42 i 3,13,19,40 i 3,28,38,43 i 5,8,16,37 i 7,21,47,49 i 9,21,24,27 i 10,32,35,37 i 12,15,38,39 i 12,21,23,40 i 13,19,25,40 i 14,24,25,41 i 14,37,41,45 i 15,21,33,43 i 19,20,25,41 i 19,39,47,49 i 21,27,31,39
 
(2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich czterech lat piątka liczb: 11,23,37,44,46 (2 razy w ciągu 4 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 18.01.2021r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

40 i 61 ostatnio padły 11.01.2021r. (godz. 14:00)  nie padły przez 13 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  34,73 ostatnio padły 31.10.2020r. (godz. 14:00) - nie padły przez 157 ostatnie losowania

Najdłużej oczekiwane trójki:

9,67,70 ostatnio wylosowana 06.01.2019r. (godz. 21:50) - nie padła przez 754 ostatnie losowania

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 48 (25 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 13,79 i 11,48 i 64,79 (11 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 36,64,68 (7 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 9 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 5 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 18.01.2021r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 27 (ostatnio padła 18.12.2020r, liczba 27 najczęściej padała z liczbą 33)

Najdłużej oczekiwana para: 1,24 (ostatnio padła 4.07.2018 r; para 1,24 najczęściej padała z liczbą 30)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 26 (7 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA