Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 17.04.2021r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

 21 (ostatnio padły 02.01.2021r, liczba 21 najczęściej padała z licząbą 17)

Najdłużej oczekiwana para:

32,47 (ostatnio padła 21.05.2016r; najczęściej padała z liczbą 36)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 5 (5 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 25 (32 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 19,25 (9 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 39,47,49 i 3,19,40 i 13,19,25 i 13,19,40 i 1,7,17 i 8,32,37 i 9,30,31 i 2,4,31 i 4,26,31 i 17,25,41 i 21,27,39 i 24,25,41 (3 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,21,27,42 i 2,5,18,40 i 3,5,9,31 i 3,13,19,40 i 3,28,38,43 i 5,8,16,37 i 9,21,24,27 i 10,15,16,27 i 12,18,27,28 i 12,21,23,40 i 13,19,25,40 i 14,24,25,41 i 19,39,47,49 i 19,43,44,46 i 21,27,31,39 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich czterech lat piątka liczb: 11,23,37,44,46 (2 razy w ciągu 4 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 16.04.2021r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

61 ostatnio padła 04.04.2021r. (godz. 14:00)  nie padła przez 23 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  56,71 ostatnio padły 04.02.2021r. (godz. 14:00) - nie padły przez 137 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane trójki:

7,16,56 ostatnio wylosowana 17.04.2020r. (godz. 14:00) - nie padła przez 723 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 9, 26 i 50 (23 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 3,26 i 3,38 i 48,56 i 50,56 (11 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 12,33,80 (8 razy w ciągu miesiąca)

 Wytypowane 8 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 16.04.2021r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 36 (ostatnio padła 15.03.2021r, liczba 36 najczęściej padała z liczbą 21 i 41)

Najdłużej oczekiwana para: 1,24 (ostatnio padła 4.07.2018 r; para 1,24 najczęściej padała z liczbą 30)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba:  23, 27, 31, 37 i 40 (7 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA