Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 13.08.2020r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

 47 (ostatnio padły 09.06.2020r, liczba 47 najczęściej padała z licząbą 34)

Najdłużej oczekiwana para:

32,47 (ostatnio padła 21.05.2016r; najczęściej padała z liczbą 36)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 1, 7, 17 i 25 (4 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 6 i 49 (28 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 5,6 i 6,15 i 11,16 i 47,49 (8 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 12,15,30 i 5,6,36 i 6,7,36 i 5,6,46 i 4,27,31 i 1,3,35 i 10,35,48 i 6,15,44 i 12,15,38 i 10,15,16 i 10,17,37 i 10,19,38 i 17,19,37 i 7,23,49 i 15,21,33 i 11,16,25 i 19,25,41 i 7,47,49 i 1,11,16 i 3,19,40 i 1,7,17 (3 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,3,17,35 i 3,13,19,40 i 4,9,27,31 i 5,6,7,36 i 5,6,10,36 i 5,6,24,45 i 6,15,43,44 i 7,15,23,49 i 7,21,23,33 i 10,17,19,37 i 10,20,32,35 i 12,15,38,39 i 13,16,45,46 i 14,37,41,45 i 15,21,33,43 i 17,23,26,32 i 19,20,25,41 i 33,35,38,39
 
(2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich czterech lat piątki liczb: 5,6,15,28,46 i 8,34,35,37,48 i 11,23,37,44,46 (2 razy w ciągu 4 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 12.08.2020r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

41 ostatnio padła 30.07.2020r. (godz. 14:00)  nie padły przez 25 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  1,31 ostatnio padła 05.06.2020r. (godz. 14:00) - nie padła przez 135 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane trójki:

7,26,64 ostatnio wylosowana 02.08.2019r. (godz. 14.00) - nie padła przez 749 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 16 (23 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 6,16 (12 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 6,16,21 (7 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 8 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 12.08.2020r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 4 (ostatnio padła 19.07.2020r, liczba 4 najczęściej padała z liczbą 6 i 17)

Najdłużej oczekiwana para: 1,24 (ostatnio padła 4.07.2018 r; para 1,24 najczęściej padała z liczbą 30)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 6, 24, 27 i 28 (7 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA