Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 24.10.2020r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

 45 (ostatnio padły 25.07.2020r, liczba 45 najczęściej padała z licząbą 36)

Najdłużej oczekiwana para:

32,47 (ostatnio padła 21.05.2016r; najczęściej padała z liczbą 36)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 16 (6 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 16 (31 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 11,16 (9 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 23,26,32 i 6,15,44 i 14,16,40 i 12,15,38 i 10,15,16 i 10,17,37 i 10,19,38 i 17,19,37 i 7,23,49 i 15,21,33 i 10,33,48 i 12,20,32 i 11,16,25 i 19,25,41 i 7,47,49 i 1,11,16 i 39,47,49 i 3,19,40 i 1,7,17 i 4,26,31 (3 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 3,13,19,40 i 6,15,43,44 i 7,15,23,49 i 7,21,23,33 i 9,21,24,27 i 10,17,19,37 i 10,33,38,48 i 12,15,38,39 i 12,21,23,40 i 13,16,45,46 i 14,37,41,45 i 15,21,33,43 i 17,23,26,32 i 19,20,25,41 i 19,39,47,49 i 21,27,31,39
 
(2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich czterech lat piątka liczb: 11,23,37,44,46 (2 razy w ciągu 4 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 23.10.2020r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

3 ostatnio padła 13.10.2020r. (godz. 14:00)  nie padła przez 17 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  31,67 ostatnio padła 30.08.2020r. (godz. 21:50) - nie padła przez 106 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane trójki:

1,31,46 ostatnio wylosowana 20.09.2019r. (godz. 14:00) - nie padła przez 797 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 35 (24 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 20,35 i 24,35 (12 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 2,49,61 i 16,20,26 i 20,26,35 i 20,33,35 i 24,35,61 i 24,35,65 (7 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 9 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 23.10.2020r.

Najdłużej oczekiwana liczba:  40 (ostatnio padła 28.09.2020r, liczba 40 najczęściej padała z liczbą 5)

Najdłużej oczekiwana para: 1,24 (ostatnio padła 4.07.2018 r; para 1,24 najczęściej padała z liczbą 30)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 9 i 12 (7 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA