Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 04.07.2020r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

 5 (ostatnio padły 26.03.2020r, liczba 5 najczęściej padała z licząbą 15)

Najdłużej oczekiwana para:

32,47 (ostatnio padła 21.05.2016r; najczęściej padała z liczbą 36)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 4 (5 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 15 (29 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 11,16 i 47,49 (8 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 33,38,39 i 3,13,19 i 6,23,49 i 10,15,30 i 2,8,21 i 11,16,25 i 5,16,27 i 4,9,27 i 12,15,30 i 4,27,31 i 1,3,35 i 10,35,48 i 12,15,38 i 10,15,16 i 10,19,38 i 17,19,37 i 7,23,49 i 15,21,33 i 7,47,49 i 3,19,40 (3 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,3,17,35 i 3,13,19,25 i 3,13,19,40 i 4,9,27,31 i 4,9,35,45 i 5,6,24,45 i 6,15,43,44 i 7,15,23,49 i 7,21,23,33 i 8,24,27,30 i 10,17,19,37 i 10,20,32,35 i 12,15,38,39 i 13,16,45,46 i 14,37,41,45 i 15,21,33,43 i 17,23,26,32 i 19,20,25,41 i 33,35,38,39 i 33,38,39,41 i 34,40,42,43 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich czterech lat piątki liczb: 5,6,15,28,46 i 8,34,35,37,48 i 11,23,37,44,46 (2 razy w ciągu 4 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 03.07.2020r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

48 ostatnio padła 26.06.2020r. (godz. 21:40)  nie padły przez 12 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  26,65 ostatnio padła 27.04.2020r. (godz. 14:00) - nie padła przez 131 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane trójki:

4,55,58 ostatnio wylosowana 04.05.2019r. (godz. 21.40) - nie padła przez 846 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 42 (22 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 1,8 i 5,25 i 25,79 i 66,79 (11 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 5,25,77 i 17,37,74  (7 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 9 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 03.07.2020r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 35 (ostatnio padła 07.06.2020r,  liczba 35 najczęściej padała z liczbą 31 i 33)

Najdłużej oczekiwana para: 1,24 (ostatnio padła 4.07.2018 r; para 1,24 najczęściej padała z liczbą 30)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 3 (7 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA