Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 28.03.2020r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

3 (ostatnio padły 07.12.2019r, liczba 3 najczęściej padała też z licząbą 11)

Najdłużej oczekiwana para:

29,39 (ostatnio padła 24.10.2015r; najczęściej padała z liczbą 41)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 1, 13, 19, 46, 47  (5 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 9 i 15 (26 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 5,6 i 5,27 i 6,15 i 9,31 i 14,40 (7 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 9,27,31 (4 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 3,8,18,39 i 4,9,27,31 i 4,9,35,45 i 5,6,24,45 i 6,15,43,44 i 6,19,20,43 i 7,9,18,46 i 8,17,23,32 i 8,24,27,30 i 9,20,27,31 i 10,17,19,37 i 10,20,32,35 i 13,16,25,32 i 13,16,45,46 i 15,26,31,49 i 19,20,25,41 i 33,35,38,39 i 33,38,39,41 i 34,40,42,43 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich trzech lat piątki liczb: 11,23,37,44,46 (2 razy w ciągu 2 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 27.03.2020r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

25 ostatnio padła 18.03.2020r. (godz. 14:00)  nie padły przez 23 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  7,46 ostatnio padła 20.01.2020r. (godz. 21:40) - nie padła przez 144 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane trójki:

10,57,71 ostatnio wylosowana 19.02.2019r. (godz. 21.40) - nie padła przez 804 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 70 (25 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 20,70 (13 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 20,70,76 i 20,70,79 i 29,38,70 i 29,38,76 i 29,70,76 i 38,70,76 i 20,24,55 i 5,28,76 i 28,70,74 (7 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 8 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 27.03.2020r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 19 (ostatnio padła 16.02.2020r, liczba 19 najczęściej padała z liczbą 13)

Najdłużej oczekiwana para: 1,24 (ostatnio padła 4.07.2018 r; para 1,24 najczęściej padała z liczbą 30)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 20 (9 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA