Lotto (bez Plusa) - na 23.05.2024r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

8 (ostatnio padły 13.02.2024r, liczba 8 najczęściej padała z licząbą 24)

Najdłużej oczekiwana para:

8,34 (ostatnio padła 24.10.2019r; najczęściej padała z liczbą 33)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 33 (5 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 49 (30 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 7,46 i 9,17 (9 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 7,29,46 (4 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 3,19,27,28 i 4,11,15,36 i 4,14,28,44 i 5,9,23,44 i 6,29,40,48 i 7,9,32,46 i 7,24,38,47 i 7,25,30,46 i 7,28,29,46 i 8,32,37,44 i 9,16,17,27 i 15,21,24,37 i 19,27,28,43 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich trzech lat piątka liczb: 5,16,19,21,32 (2 razy w ciągu 3 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 23.05.2024r. na godz. 14:00

 Najdłużej oczekiwana liczba:

 1 ostatnio padła 12.05.2024r. (godz. 22:00)  nie padła przez 19 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

33,77  ostatnio padła 30.03.2024r. (godz. 14:00) - nie padła przez 107 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane trójki:

33,61,74 ostatnio wylosowana 23.05.2023r. (godz. 22:00) - nie padła przez 724 ostatnie losowania4

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 3 (22 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 44,51 (11 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 22,24,74 i 22,44,74 i 44,51,74 i 45,54,63 i 6,12,44 i 12,20,35 i 12,21,64 i 3,46,68 i 4,7,10 i 4,10,19 i 3,37,51 (6 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 8 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakłady po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakłady po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - na 23.05.2024r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 26 (ostatnio padły 24.04.2024r, liczba 26 najczęściej padała z liczbą 30)

Najdłużej oczekiwana para: 15,30 (ostatnio padła 25.07.2022 r; para 15,30 najczęściej padała z liczbą 6, 16, 22 i 38);

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 36 (8 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA