Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 23.04.2019r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

10 (ostatnio padły 24.01.2019r, liczba 10 najczęściej padała z licząbą 44)

Najdłużej oczekiwana para:

29,39 (ostatnio padła 24.10.2015r; najczęściej padała z liczbą 41)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 9 (5 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 15 (31 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 25,31 (9 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 1,25,31 i 5,24,36 i 25,30,31 (4 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,3,9,38 i 1,12,25,29 i 1,19,25,31 i 1,25,29,48 i 1,25,30,31 i 4,16,20,26 i 5,24,29,36 i 7,10,34,44 i 7,13,25,28 i 7,25,34,43 i 9,14,42,44 i 10,25,39,49 i 11,15,37,39 i 12,16,36,37 i 12,17,23,34 i 12,21,24,27 i 21,24,27,36 i 25,30,31,47 i 25,30,31,48
 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich trzech lat piątki liczb: 8,34,35,37,48 i 11,23,37,44,46 i 11,24,33,35,47 (2 razy w ciągu 2 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 21.04.2019r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

26 ostatnio padły 10.04.2019r. (godz. 21:40)  nie padły przez 20 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  38,44 ostatnio padły 10.02.2019r. (godz. 14:00) - nie padły przez 139 ostatnie losowania

Najdłużej oczekiwana trójka:

 17,61,78 ostatnio wylosowana 11.01.2018r. (godz. 21.40) - nie padła przez 928 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 52 (27 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 15,35 i 35,39 i 46,52 i 47,52 (11 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 19,27,52 22,25,46 i 43,46,52  (7 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 9 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 21.04.2019r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 27 (ostatnio padła 23.03.2019r, liczba 27 najczęściej padała z liczbą 33)

Najdłużej oczekiwana para

25,40 (ostatnio padła 09.10.2016 r; para 25,40 najczęściej padała z liczbą 3 i 28)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 28 (8 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA