Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 25.06.2019r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

14 (ostatnio padły 30.03.2019r, liczba 14 najczęściej padała z licząbą 27)

Najdłużej oczekiwana para:

29,39 (ostatnio padła 24.10.2015r; najczęściej padała z liczbą 41)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 9 (5 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 15 i 25 (27 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 3,17 i 25,31 (8 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 1,25,31 i 25,30,31 (4 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,3,9,38 i 1,12,25,29 i 1,19,25,31 i 1,25,30,31 i 7,9,18,46 i 7,10,34,44 i 7,13,25,28 i 7,25,34,43 i 9,14,42,44 i 12,17,23,34 i 12,21,24,27 i 20,44,47,48 i 21,24,27,36 i 25,30,31,47 i 25,30,31,48  (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich trzech lat piątki liczb: 8,34,35,37,48 i 11,23,37,44,46 i 11,24,33,35,47 (2 razy w ciągu 2 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 25.06.2019r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

24 ostatnio padła 16.06.2019r. (godz. 14:00)  nie padła przez 17 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  46,74 ostatnio padła 24.04.2019r. (godz. 14:00) - nie padła przez 123 ostatnie losowania

Najdłużej oczekiwane trójki:

21,40,47 ostatnio wylosowana 12.06.2018r. (godz. 21.40) - nie padła przez 754 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 68, 74 i 75 (22 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 1,74 i 35,68 (12 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 1,19,74 i 3,10,44 i 14,68,72 i 31,35,68 i 35,45,68 (7 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 8 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 25.06.2019r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 26 (ostatnio padła 12.05.2019r, liczba 26 najczęściej padała z liczbą 30)

Najdłużej oczekiwana para

25,40 (ostatnio padła 09.10.2016 r; para 25,40 najczęściej padała z liczbą 3 i 28)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 35 (9 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA