Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 14.12.2019r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

30 (ostatnio padły 03.10.2019r, liczba 30 najczęściej padała też z licząbą 27)

Najdłużej oczekiwana para:

29,39 (ostatnio padła 24.10.2015r; najczęściej padała z liczbą 41)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 49 (4 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 8 i 9 (28 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 3,17 (9 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 9,27,31 (4 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,12,25,29 i 1,19,25,31 i 3,8,18,39 i 3,11,17,34 i 4,9,27,31 i 4,9,35,45 i 5,6,24,45 i 5,13,16,27 i 7,9,18,46 i 8,17,23,32 i 8,24,27,30 i 9,20,27,31 i 12,13,16,45 i 13,16,25,32 i 14,17,26,46 i 15,26,31,49 i 33,38,39,41 i 34,40,42,43 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich trzech lat piątki liczb: 11,23,37,44,46 (2 razy w ciągu 2 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 13.12.2019r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

57 ostatnio padła 05.12.2019r. (godz. 21:40)  nie padła przez 14 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  49,69 ostatnio padła 08.10.2019r. (godz. 21:40) - nie padła przez 130 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane trójki:

17,51,79 ostatnio wylosowana 09.09.2018r. (godz. 21.40) - nie padła przez 923 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 44 (27 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 8,44 i 23,44 i 44,45 i 44,65 i 47,50 (11 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 8,34,38 i 9,47,50 i 10,23,37 i 10,37,44 i 11,19,20 i 11,20,44 i 22,23,40 i 37,44,45 i 23,34,50 i 23,47,50 i 34,43,47 i 40,63,74 i 41,43,47 i 43,47,50 i 44,50,55 i 44,51,65 i 8,60,67 i 13,23,76 i 8,44,58 (6 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 8 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 13.12.2019r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 41 (ostatnio padła 12.11.2019r, liczba 41 najczęściej padała z liczbą 27)

Najdłużej oczekiwana para: 8,41 (ostatnio padła 14.03.2018 r; para 8,41 najczęściej padała z liczbą 18)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba 22 (8 razy w miesiącu); 

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA