Lotto (bez Plusa) - Typowanie na 22.02.2020r.

Najdłużej oczekiwana liczba:

3 (ostatnio padły 07.12.2019r, liczba 3 najczęściej padała też z licząbą 11)

Najdłużej oczekiwana para:

29,39 (ostatnio padła 24.10.2015r; najczęściej padała z liczbą 41)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 16 (5 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku liczba: 9 (28 razy w miesiącu);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku para liczb: 3,17 (8 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku trójka liczb: 9,27,31 (4 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatniego roku czwórka liczb: 1,19,25,31 i 3,8,18,39 i 3,11,17,34 i 4,9,27,31 i 4,9,35,45 i 5,6,24,45 i 5,13,16,27 i 6,19,20,43 i 7,9,18,46 i 8,17,23,32 i 8,24,27,30 i 9,20,27,31 i 10,20,32,35 i 13,16,25,32 i 14,17,26,46 i 15,26,31,49 i 33,35,38,39 i 33,38,39,41 i 34,40,42,43 (2 razy w ciągu roku);

najczęściej padająca w ciągu ostatnich trzech lat piątki liczb: 11,23,37,44,46 (2 razy w ciągu 2 lat);

nie ma szóstki która powtórzyła się w całej historii losowań:

Typowanie dla Michała

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Multi Multi - Typowanie na 21.02.2020r. na godz. 14:00

Najdłużej oczekiwana liczba:

48 i 78 ostatnio padła 13.02.2020r. (godz. 21:40)  nie padła przez 14 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwana para:

  15,74 ostatnio padła 19.12.2019r. (godz. 21:40) - nie padła przez 126 ostatnich losowań

Najdłużej oczekiwane trójki:

10,57,71 ostatnio wylosowana 19.02.2019r. (godz. 21.40) - nie padła przez 732 ostatnich losowań

Najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba: 12 i 68 (23 razy w miesiącu)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca para: 12,54 i 12,55 i 26,37 i 52,54 i 71,79 (10 razy w ciągu miesiąca)

Najczęściej padająca w ciągu m-ca trójka: 12,35,63 i 12,43,55 i 20,68,79 i  47,56,71 i 49,51,79 (6 razy w ciągu miesiąca)

Wytypowane 8 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia!!!

Wytypowane 4 zakładów po 3 skreślenia bez najdłużej oczekiwanej trójki!!!

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

Mini Lotto - Typowanie Mini na 21.02.2020r.

Najdłużej oczekiwana liczba: 26 (ostatnio padła 14.01.2020r, liczba 26 najczęściej padała z liczbą 30)

Najdłużej oczekiwana para: 1,24 (ostatnio padła 4.07.2018 r; para 1,24 najczęściej padała z liczbą 30)

najczęściej padająca w ciągu m-ca liczba 13 (8 razy w miesiącu);

Zestawienie czasu oczekiwania na poszczególne liczby!!!

   
 

STRONA GŁÓWNA